THIẾT KẾ CĂN HỘ TÒA G1 CHUNG CƯ VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ P2

Tòa G1 Chung Cư Vinhomes Green Bay

Giá Bán Tòa G1 Chung Cư Vinhomes Green Bay

Giá bán tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì cực kỳ thấp so với khu vực. Mặc dù được sử dụng tiện ích đẳng cấp 5 sao và sống cùng cộng đồng cư dân đẳng cấp.
Giá bán căn hộ tại tòa G1 chung cư vinhomes green bay
  • Căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích 42,2-42,8m2, giá chỉ 1,6 tỷ – 1,8 tỷ.
  • Căn hộ 2 phỏng ngủ, diện tích 58,0-72,0m2, giá chỉ 2,1 tỷ – 3,5 tỷ.
  • Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 87,0-92,0m2, giá chỉ 3 tỷ – 4,5 tỷ.

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY (P.02)

mat-bang-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay

Gồm có các căn hộ thiết kế từ căn số 10-22

CĂN HỘ 11 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-11-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                  Căn hộ 11 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 12 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-12-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                  Căn hộ 12 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 15A TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-15A-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                     Căn hộ 15A tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 15B TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-15B-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                 Căn hộ 15B tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 15 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-15-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                   Căn hộ 15 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 16 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-16-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                    Căn hộ 16 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ SỐ 17 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-17-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                Căn hộ 17 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 18 TÒA G1 VINHOME GREEN BAY

can-ho-18-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                 Căn hộ 18 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 19 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-19-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                   Căn hộ 19 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 20 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-20-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
               Căn hộ 20 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 21 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY


can-ho-21-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                      Căn hộ 21 tòa G1 Vinhomes Green Bay

CĂN HỘ 22 TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY

can-ho-22-toa-G1-Vinhomes-Green-Bay
                      Căn hộ 22 tòa G1 Vinhomes Green Bay

XEM THÊM CHI TIẾT : THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY (P.01)
XEM THÊM CHI TIẾT : TÒA G1 VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ
XEM THÊM CHI TIẾT : TÒA G2 VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ
XEM THÊM CHI TIẾT : TÒA G3 VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ

Được tạo bởi Blogger.